ma. jun 17th, 2024

Zakelijke Blog

Zakelijk Nieuws

Hoe kunt u een bedrijfsauto verzekeren?

Op het ogenblik dat u een bedrijfsauto heeft aangekocht zult u natuurlijk graag zo snel mogelijk een passende verzekering willen afsluiten. Een bedrijfsauto verzekeren kan in de praktijk op tal van verschillende manieren gebeuren. In ieder geval is het belangrijk om er rekening mee te houden dat elke bedrijfsauto welke op de Nederlandse wegen rondrijdt dient te zijn verzekerd. Dit dient minstens (dus niet uitsluitend) te gebeuren door middel van de zogenaamde WA-verzekering. In bepaalde gevallen kan deze eenvoudige dekking op zich voldoende zijn, maar in het merendeel van de situaties zullen bedrijven, zeker in het begin, toch willen kiezen voor een meer uitgebreidere dekking. Hoe dan ook, wilt u graag meer informatie ontvangen over uw bedrijfsauto verzekeren? Dat kan hier op deze pagina!

            Bedrijfsauto verzekeren met de WA-verzekering

We gaan de informatie op deze pagina meteen aftrappen door even dieper in te gaan op het afsluiten van de WA-verzekering voor bedrijfsauto’s. Op deze manier een bedrijfsauto verzekeren zorgt ervoor dat u perfect weet te voldoen aan de geldende, wettelijke verplichting. Deze verplichting in Nederland stelt namelijk dat elk voertuig dat op de Nederlandse wegen rijdt WA moet zijn verzekerd. Concreet betekent dit dat de verzekering de schade moet dekken welke mogelijks kan worden aangericht ten opzichte van derden. Uw bedrijfsauto verzekeren middels een WA-verzekering zorgt ervoor dat er aan deze eis perfect tegemoet kan worden gekomen. Dit is echter niet alles.

Wanneer een bedrijf ervoor heeft gekozen om te gaan investeren in één of meerdere nieuwe bedrijfsauto’s spreekt het voor zich dat dit steeds bepaalde (hoge) kosten met zich meebrengt. Ook een bedrijfsauto verzekeren gaat in de praktijk uiteraard gepaard met de nodige (extra) kosten. Voor veel bedrijven is het belangrijk om deze extra kosten zoveel mogelijk te kunnen beperken. Indien dit eveneens geldt voor u kan de WA-verzekering veruit de beste keuze zijn. Dit type van verzekering afsluiten voor uw bedrijfsauto gaat dan ook gepaard met een zeer toegankelijke verzekeringspremie. Let wel, het feit dat er slechts zeer lage kosten zijn verbonden aan de WA scooterverzekering zorgt er niet voor dat ze altijd de beste keuze is.

            Bedrijfsauto verzekeren met een beperkt casco verzekering

Een tweede mogelijkheid op vlak van een bedrijfsauto verzekeren heeft betrekking tot het afsluiten van de beperkt casco verzekering. Dit type van verzekering kan in de praktijk zeer de moeite waard zijn voor bedrijven die toch bepaalde eigen risico’s willen dekken. Indien u kiest voor een polis als deze zult u namelijk kunnen vaststellen dat ook de onderstaande potentiële schadegevallen door de verzekeringspolis zijn gedekt:

  1. Schade welke het gevolg is van een brand of explosie;
  2. Schade als gevolg van een aanrijding met een dier;
  3. Ruitschade waaronder ook een steentje in de voorruit;
  4. Schade die het gevolg is van diefstal of inbraak;
  5. Schade die is veroorzaakt door joyriding;

Voor de beperkt casco bedrijfsautoverzekering geldt dat de kosten nog steeds erg goed meevallen. De kostprijs van dit type van verzekering is dan ook ergens tussen deze van de WA-verzekering en de allrisk autoverzekering in gelegen.

            Wanneer uw bedrijfsauto allrisk verzekeren?

De meest complete mogelijkheid om uw bedrijfsauto te verzekeren is uiteraard kiezen voor de allrisk verzekering. Voor dit type van bedrijfsautoverzekering geldt dat u kunt rekenen op de aanwezigheid van alle dekkingen uit de andere eerder reeds aangehaalde verzekeringen. Er is bij deze verzekering echter voor gekozen om ook nog de mogelijke eigen schade aan de bedrijfsauto in te dekken. Dat is natuurlijk bijzonder interessant. Zelfs wanneer u bij het achteruit rijden bijvoorbeeld tegen een paaltje aanrijdt zal deze schade worden vergoed.

Voor meer informatie klik hier!

Een bedrijfsauto verzekeren door middel van een allrisk verzekering is dus duidelijk interessant. Dit gezegd hebbende is het echter zo dat er ook rekening dient te worden gehouden met een niet onbelangrijk nadeel. Een bedrijfsauto verzekeren met een allrisk zorgt er namelijk voor dat u geconfronteerd zult worden met een behoorlijk stevige verzekeringspremie. Dit zorgt ervoor dat een allrisk autoverzekering lang niet voor elke bedrijfsauto even interessant is. Heeft u ervoor gekozen om een tweedehands auto aan te schaffen? Dan dient u er in de praktijk rekening mee te houden dat deze niet altijd allrisk kan worden verzekerd.

               Wanneer is een bedrijfsauto verzekeren met allrisk interessant?

Een bedrijfsauto verzekeren door middel van een allrisk verzekering is interessant wanneer er aan één van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, namelijk:

  1. U heeft een nieuwe, dure bedrijfsauto aangekocht;
  2. De bedrijfsauto zal dagelijks behoorlijk wat kilometers afleggen;
  3. U heeft een financiering afgesloten voor uw nieuwe bedrijfsauto;

Op welke manier u, uw bedrijfsauto gaat verzekeren is niet altijd een keuze die u zelf kunt maken. Menig aantal bedrijven kiezen er bijvoorbeeld voor om hun bedrijfsvoertuigen te laten leasen. Dat brengt in de praktijk zeker enkele interessante voordelen met zich mee, maar er is ook een nadeel aan verbonden. Vaak is het namelijk zo dat de manier waarop uw bedrijfsauto dient te worden verzekerd dan afhankelijk is van de voorwaarden van de leasingmaatschappij. In het merendeel van de gevallen dient de auto dan ook gedurende de looptijd van de leasing verplicht allrisk te worden verzekerd.

            Hoe uw bedrijfsauto met zekerheid optimaal verzekeren?

Eigenlijk heeft de bovenstaande informatie het reeds duidelijk gemaakt. Voor uw bedrijfsauto verzekeren dient er in de praktijk altijd met verschillende factoren rekening te worden gehouden. In eerste instantie is er wat dit betreft de waarde waar de auto over beschikt. Een bedrijfsauto met beperkte waarde allrisk laten verzekeren kan in de praktijk niet alleen onmogelijk zijn, daarnaast zou het ook gewoon financieel helemaal niet interessant zijn. De hoogte van de verzekeringspremie zou dan immers wellicht niet opwegen tegen de mogelijke uitbetaling die u kunt ontvangen wanneer u een schadegeval heeft.

Optimaal een bedrijfsauto verzekeren is dan ook iets wat in de praktijk steeds moet gebeuren op basis van niet alleen de waarde van de auto, maar ook de staat waarin ze zich bevindt. Daarnaast wordt het ook sterk aangeraden om na enige tijd uw verzekering te laten herzien. Een bedrijfsauto verzekeren gebeurt in eerste instantie veelal middels een allrisk verzekering, maar deze verzekering blijft niet eindeloos interessant. Door regelmatig een nieuwe vergelijking uit te voeren zult u kunnen vaststellen dat u elke dag weer kunt rekenen op de meest interessante verzekering voor uw bedrijfsauto.

Vergelijk hier ook uw scooterverzekering!