ma. jul 15th, 2024

Zakelijke Blog

Zakelijk Nieuws

Schade niet (geheel) gedekt na een ongeval? Schakel een advocaat verzekeringsrecht in!

Een ongeluk in wat voor vorm dan ook, is altijd een nare aangelegenheid. Zelfs als u goed verzekerd bent, kunnen er situaties ontstaan na een ongeval waarbij uw schade niet of niet volledig gedekt wordt. Wilt u in zo’n  geval een professionele advocaat verzekeringsrecht inschakelen? Dan is dat zeker geen onverstandige keuze, want deze kan uw belangen behartigen in een conflict tussen u en uw verzekering.

Dreigend geschil

Bij een geschil, dreigend of niet, kunt u Advocatenkantoor Phea inschakelen. Dit advocatenkantoor is gespecialiseerd op het gebied van het verzekeringsrecht en kan in uw situatie uitkomst bieden. Zij kunnen u voorzien van advies op het gebied van het verzekeringsrecht, eventueel de verzekeraar voor u aanschrijven en indien nodig u bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Welke type zaken kunt u door een verzekeringsadvocaat laten behandelen?

Er zijn verschillende soorten zaken die u door een advocaat verzekeringsrecht kan laten behandelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het behartigen van uw belangen bij een melding bij het CBV, de weigering van een uitkering door uw verzekeraar of wanneer uw rechtsbijstandsverzekeraar medewerking weigert bij het kiezen van uw advocaat. Of denk hierbij aan een claim voor arbeidsongeschiktheid die wordt afgekeurd. In zo’n geval dient de verzekerde een claim in bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Als deze verzekeraar bijvoorbeeld na diverse onderzoeken stelt dat het gaat om een ziekte of kwaal uit het verleden die niet is vermeld op het aanvraagformulier, kan de verzekeraar stellen dat er destijds geen juiste verzekering afgesloten was. Of wanneer een opstal verzekeraar weigert uit te keren bij schade. Dit zijn allemaal voorbeelden van vervelende gevallen waar u zeker hulp bij wilt inschakelen.

Kosten en second opinion

Advocaatkosten kunnen hoog oplopen tijdens het proces. Maar mocht u een rechtbijstandsverzekering hebben, dan betaald uw verzekeraar uw advocaatkosten en vaak ook de bijkomende kosten zoals het griffierecht en bijvoorbeeld een deurwaarder. Met een rechtsbijstandsverzekering heeft u bovendien het recht om uw eigen advocaat te kiezen bij een administratiefrechtelijke of een gerechtelijke procedure. Dit wordt ook wel de vrije advocaatkeuze genoemd. Mochten u en uw rechtsbijstandsverzekeraar van mening verschillen over de behandeling van uw zaak, dan kunt u daarvoor een Second Opinion aanvragen. Op grond van de wet en de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering heeft u recht op een Second Opinion, oftewel een geschillenregeling of bindend advies. Ook hierbij is uw rechtsbijstandsverzekeraar verplicht om de kosten te vergoeden. Kortom, zorg in geschillen met uw verzekering dat u bijgestaan wordt door de juiste partij! Ga dus vandaag nog op zoek naar de juiste advocaat die u kan helpen!