zo. mei 26th, 2024

Zakelijke Blog

Zakelijk Nieuws

Wat is beter: een auto zakelijk kopen of zakelijk leasen?

Een auto voor zakelijk gebruik kopen en een zakelijk leasecontract aangaan hebben beide voordelen. Door een auto zakelijk aan te schaffen heb je de volledige controle over wat je met de auto doet. Je kunt zelf beslissen hoe lang je in de auto wilt blijven rijden en bij wie je het onderhoud wilt laten uitvoeren. Een auto kopen is een oplossing wanneer je als bedrijf geen contracten wilt afsluiten. Daar staat tegenover dat een leasecontract prettig is om de bekostiging van de auto te spreiden en het onderhoud uit handen te geven.

Zakelijk een auto leasen

Vaak wordt gedacht dat het zakelijk leasen van auto’s vooral geschikt is voor grote bedrijven, die hun werknemers een auto van de zaak willen geven. Dat klopt niet. Ook eenmansbedrijven en ZZP’ers kunnen gebruik maken van het leasen van een auto. Bij zakelijk leasen worden de aanschafkosten van de auto gespreid over een bepaalde periode. Daardoor kan er meer bedrijfskapitaal in de onderneming worden gekozen. Er zijn diverse contractvormen mogelijk bij het leasen van een auto. Je kunt alles lezen over een auto leasen op de site van lpfs.nl.

Kanttekeningen bij een zakelijke auto kopen

Bedrijven die over voldoende middelen beschikken besluiten soms om een zakelijke auto zelf aan te schaffen. Dat betekent dat alle kosten die met het rijden in de auto te maken hebben voor rekening van het bedrijf komen. Dat betreft de brandstof, de verzekering, het onderhoud en de belastingen. Vooral kleine bedrijven moeten alert zijn dat zij door deze aftrekposten niet een deel van de BTW-aftrek kwijtraken. De gebruiker van de auto moet elk jaar ook rekening houden met een bijtelling. Die bedraagt voor auto’s op fossiele brandstoffen 22 procent van de aanschafwaarde. Bij elektrische auto’s is de bijtelling 8 procent van de aanschafwaarde.

Wat is beter: kopen of leasen?

Of het beter is om een zakelijke auto te kopen of leasen is afhankelijk van de situatie. Als een bedrijf voor veel liquide middelen beschikt is kopen een optie. De meeste bedrijven zullen echter graag gebruik maken van lease, omdat ze dan de investering voor de aanschaf van een nieuwe auto over een aantal jaren kunnen spreiden.