do. apr 18th, 2024

Zakelijke Blog

Zakelijk Nieuws

Waarin schuilt de meerwaarde van een leiderschap training?

Het is in de praktijk nog altijd zo dat een leidinggevende positie sterk wordt onderschat. Dit is in het bijzonder het gevolg van het feit dat de meeste mensen nog steeds denken dat iedereen die in zo’n positie terecht komt, daar op gepaste wijze voor is opgeleid. Dat is echter helemaal niet altijd het geval. Sterker nog, in de praktijk kan er worden vastgesteld dat bijzonder veel mensen in een dergelijke positie terecht zijn gekomen zonder dat zij daarom hebben gevraagd, maar louter om de ervaring die zij hebben binnen een bedrijf. Het overlijden van iemand binnen de directie van een bedrijf is slechts één van de vele voorbeelden welke we op dit vlak kunnen aanhalen. Het volgen van een leiderschap training kan er gelukkig voor zorgen dat ook mensen die onverwacht in een leidinggevende functie terecht zijn gekomen, deze functie op de best mogelijke manier kunnen gaan uitvoeren.

Waarom een leiderschap training volgen?

In principe kan elke persoon een goede leider zijn. Veel mensen hebben uit zichzelf uitstekende, leidinggevende eigenschappen, maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Er zijn dan ook bijzonder veel mensen die op dit vlak extra inspanningen moeten leveren. Het volgen van een leiderschap training kan in dat geval een interessante oplossing bieden. Slecht leiderschap is sowieso iets wat in de praktijk zoveel mogelijk moet proberen voorkomen worden. Verschillende onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd hebben immers aangetoond dat slecht leiderschap werkelijk desastreuze gevolgen kan hebben. Werknemers die werken voor een slechte baas zouden naar verwachting dan ook tussen de 20 en zomaar even 40 procent meer risico lopen om geconfronteerd te worden met een hartaanval.

Wat leert u door een leiderschap training te volgen?

Mensen die het gevoel hebben dat ze bepaalde leidinggevende eigenschappen missen doen er in de praktijk steeds goed aan om te overwegen om een leiderschap training te volgen. Het volgen van een dergelijke training brengt geen nadelen met zich mee, maar zorgt ervoor dat u zich in de praktijk veel beter kunt wapenen tegen de obstakels waar u als leidinggevend persoon binnen een onderneming mee geconfronteerd kunt worden. Enkele zaken welke u doorgaans aangeleerd zult krijgen door het volgen van een leiderschap training zijn:

  1. Het besef dat u als leidinggevende een voorbeeldfunctie heeft;
  2. Vertrouwen krijgen in uw eigen capaciteiten als leider;
  3. Achterhalen hoe de afstand tussen de directie en de werkvloer kan worden verkleind;
  4. Hoe resultaten te realiseren en prestaties te verbeteren;
  5. Hoe werknemers te motiveren en te inspireren;

Bovenstaande zaken die er u worden aangeleerd tijdens het volgen van een leiderschap training zijn uiteraard nog maar het puntje van de ijsberg. In de praktijk is het zo dat een leiderschap training doorgaans een zeer globale aanpak hanteert waardoor ervoor wordt gezorgd dat mensen hun leidinggevende eigenschappen in hun totaliteit kunnen worden verbeterd. Zo bent u helemaal klaar voor uw nieuwe functie!

Heeft u twijfels? Volg dan een leiderschap training!

Het kan best imponerend zijn om op een zeker ogenblik in een nieuwe functie te worden geduwd. Dat is volledig te begrijpen. In het bijzonder voor mensen die nog nooit eerder personeel onder zich hebben gehad geldt dat zij in deze situatie worden geconfronteerd met heel wat vragen. Het volgen van een leiderschap training kan ervoor zorgen dat deze vragen op een efficiënte manier beantwoord kunnen worden. Heeft u wel reeds de nodige ervaring in een leidinggevende positie, maar heeft u het gevoel dat uw kennis nog wat kan worden bijgeschaafd? Ook dan is het zeker de moeite waard om ervoor te kiezen om een leiderschap training te gaan volgen!